skip to Main Content
Menu
0987-98-13-15 hodinh777@gmail.com

合力叉车, 合力叉车经销商正品2019

合力叉车 品牌是中国27年来第一位。 合力叉车 线包括:1-46吨叉车的发动机,电动叉车1-10吨电。 有限公司平明在越南叉车经销商的正版合力叉车线。

合力叉车线

平明直接从工厂分销合力叉车. 产品包括:1-10吨柴油叉车, 汽油叉车1-10吨, 12-46吨柴油叉车, 电动叉车1-10吨

1-10吨柴油叉车

1-10吨柴油叉车

1-10吨柴油叉车

12-46吨柴油叉车

12-46吨柴油叉车

12-46吨柴油叉车

汽油叉车1-10

汽油叉车1-10吨

汽油叉车1-10吨

电动叉车1-10吨

电动叉车1-10吨

电动叉车1-10吨

电动叉车司机站立1-2吨

电动叉车司机站立1-2吨

电动叉车司机站立1-2吨

电动手叉车

电动手叉车

电动手叉车

正品合力叉车经销商

BINH MINH FORKLIFT CO.,LTD

Head office: Apartment 14 houses N01A, KDT Sai Dong, Phuc Dong Ward, Long Bien District, Hanoi..

Branch: D02-06 Senturia, Vuon Lai Street, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact: Mr. Định

My Phone: 0987.98.13.15

Email: hodinh777@gmail.com

Thiết kế website bán hàng bởi Web Bách Thắng

Back To Top